Który rolnik jest zwolniony ze składania wniosków o dopłaty w kampanii w 2018roku?

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Jedną z nowości we wnioskach o dopłaty w 2018 roku jest możliwość nie składania tradycyjnych wniosków o dopłaty. Kto jest zwolniony z tej formy? Który rolnik może złożyć oświadczenie oswiadczenie_o_braku_zmian_2018 zamiast wniosku o dopłaty w 2018 r.?   Rolnik, który w 2017 r. –  wnioskował powierzchnię w swoim gospodarstwie mniejszą niż 10ha – ubiegał się tylko… Więcej

Nawet 15 mln złotych dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

30 kwietnia skończyło się przyjmowanie wniosków w ramach „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Limit pomocy wynosił do 15 mln złotych dla podmiotów, które zajmują się przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w ramach pkd wskazanego w tabeli: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Wsparcie_inwestycji_w_przetwarzanie_produktow_rolnych__obrot_nimi_lub_ich_rozwoj/N_2018/Wykaz_wykonywanych_rodzajow_dzialalnosci.pdf Dofinansowanie mogło obejmować m.in. : zakupu (wraz z instalacją),  maszyn lub urządzeń… Więcej

Dotacja do wapnowania

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Kto może ubiegać się o pomoc Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Jakie warunki należy spełnić Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez) lub posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia… Więcej