Jedną z nowości we wnioskach o dopłaty w 2018 roku jest możliwość nie składania tradycyjnych wniosków o dopłaty. Kto jest zwolniony z tej formy? Który rolnik może złożyć oświadczenie oswiadczenie_o_braku_zmian_2018 zamiast wniosku o dopłaty w 2018 r.?

 

Rolnik, który w 2017 r.

–  wnioskował powierzchnię w swoim gospodarstwie mniejszą niż 10ha

– ubiegał się tylko o

*jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

*płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

*wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

*premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);

– rolnik musi potwierdzić na oświadczeniu na 2018r. brak zmian w odniesieniu do wniosku złożonego w 2017r.

Jeżeli po złożeniu oświadczenia nastąpią zmiany w gospodarstwie, rolnik ma prawo złożyć tradycyjną zmianę do wniosku w 2018r.

 

Rolnicy, którzy chcą skorzystać ze złożenia oświadczenia o braku zmian mają czas tylko do 14.03.2018 roku !

 

dane z arimr.gov.pl