Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o przystępuje do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.1