Grupy Producentów Rolnych - nabór wniosków trwa tylko do 30 grudnia