Realizacja operacji w ramach poddziałania 1.1 "Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności" - Twój Doradca Rolny