Wyższe kwoty wsparcia. Limity pomocy w ramach działań PROW 2014-2020