Branża rybołówstwa i akwakultury. Uruchomiona zostanie kolejna pomoc w tych sektorach