Dobrostan zwierząt. Co niesie rok 2023? Zmiany w warunkach na otrzymanie dopłat dobrostanowych