Dopłaty dla producentów chmielu - pomoc de minimis w rolnictwie