Ograniczenie skutków klęsk żywiołowych. Trwa kolejny nabór w ramach poddziałania 5.1