Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny. Realizacja poddziałania 1.1. Luty 2023