Wspólna Polityka Rolna obowiązuje już od 1.01.2023 roku. Co się zmieniło?