Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik komputerowych - bezpłatne szkolenia już od 20.02.2023 - Twój Doradca Rolny